NLP Coaching – en modell for samtaleterapi som kan gi deg større selvinnsikt og trygghet på egne veivalg. Tørre å åpne nye dører eller lukke noen dører. Kanskje har du noen stengte dører inn til rom i deg med talenter og egenskaper du ikke visste du hadde. Veien kan bli lettere og raskere å gå til målet ditt – drømmen din.

Enkelt fortalt representerer NLP Coaching et verktøy for forståelse av vår oppfattelse og vårt forhold til oss selv og omverdenen. Den har spesifikke teknikker for å endre uhensiktsmessige tankemønstre og ubehagelige eller vonde følelser.

Med NLP Coaching kan hjernen reprogrammeres og utvikles sånn at nye, positive og virkelig gode vaner kan ta over i våre egne og andres liv. Metoden hjelper mennesker til å finne sin oppgave her i livet om det dreier seg om karriere, familie eller helse.

Grubler du over de store spørsmålene i livet? Kanskje kan denne modellen for samtaleterapi gjøre at du vil lande på noe som vil gjøre deg komfortabel – å finne din modell av verden som du kan slappe av i.

Hva er NLP Coaching?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, – en tverrfaglig vitenskap som handler om hvordan våre sanser, følelser, tanker, kommunikasjon og adferd virker sammen.

  • NLP Coaching er en dypere forståelse av de psykologiske mekanismene som kontrollerer livet vårt.
  • NLP Coaching er utviklet gjennom studier om hvordan vår indre kommunikasjon skaper tanker, følelser og handling.
  • NLP Coaching er læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

Coaching

Historie

NLP oppstod i USA på 1970-tallet, gjennom samarbeid mellom en rekke mennesker innen ulike fagfelt.

De to som først og fremst er kjent for å ha gjort NLP til en vitenskap er John Grinder og Richard Bandler.

Grinder er lingvist (språkforsker), mens Bandler er matematiker, gestaltterapeut og dataekspert. Disse to slo seg sammen for å studere suksessrike mennesker innen ulike områder, blant dem Milton Erickson (hypnoterapeut), Virginia Satir (familieterapeut) og Fritz Perls (gestaltterapeut).
IMG_0400

NLP er et begrep sammensatt av tre deler:

Nevro – henspiller på hjernen og nervesystemet.
Lingvistisk – har med språk å gjøre, – i vid forstand betyr det all kommunikasjon med oss selv og andre.
Programmering – handler om hvilke muligheter vi har til å «programmere» vårt eget nervesystem, eller snarere å omprogrammere uhensiktsmessige mønstre vi har tilegnet oss i løpet av livet.
Enkelt fortalt presenterer NLP en modell for forståelse av vår oppfattelse og vårt forhold til oss selv og omverdenen, og spesifikke teknikker for å endre tankemønstre og trossystemer som vi føler har gått ut på dato, samt ubehagelige eller tunge hemmende følelser og reaksjonsmønstre.

IMG_0401

BESTILL        Kr. 860,- for 60 minutter + moms = 1075,-

Ta kontakt med Wenche Waaltorp på telefon : 928 57 760

 

 NLP Coaching – Samtaleterapi – Selvutvikling – Drømmeveving – Theta – Inkamedisin  – waaltorpmassasje.no