NLP Coaching – er en terapiform som kan gi deg større innsikt og trygghet på egne veivalg. Tørre å åpne nye dører eller lukke noen dører. Kanskje har du noen stengte dører inni deg hvor talentene og egenskapene dine egentlig bare ligger å venter på deg. Med denne teknikken kan du kanskje finne nøkkelen til ditt virkelige selv, og kvitte deg med «styggen på ryggen» og heller veve dine drømmer.

Lær om kraften din!

Enkelt fortalt, representerer NLP Coaching et verktøy for forståelsen av vår oppfattelse og vårt forhold til oss selv og omverdenen. Den har spesifikke teknikker for å handle tankekjør og trosystemer.

NLP Coaching, kan hjelpe deg med å øke selvfølelsen din!

Hva er NLP Coaching?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, – en tverrfaglig vitenskap som handler om hvordan våre sanser, følelser, tanker, kommunikasjon og adferd virker sammen.

  • NLP Coaching er en dypere forståelse av de psykologiske mekanismene som kontrollerer livet vårt.
  • NLP Coaching er utviklet gjennom studier om hvordan vår indre kommunikasjon skaper tanker, følelser og handling.
  • NLP Coaching er læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

Coaching

Historie

NLP oppstod i USA på 1970-tallet, gjennom samarbeid mellom en rekke mennesker innen ulike fagfelt.

De to som først og fremst er kjent for å ha gjort NLP til en vitenskap er John Grinder og Richard Bandler.

Grinder er lingvist (språkforsker), mens Bandler er matematiker, gestaltterapeut og dataekspert. Disse to slo seg sammen for å studere suksessrike mennesker innen ulike områder, blant dem Milton Erickson (hypnoterapeut), Virginia Satir (familieterapeut) og Fritz Perls (gestaltterapeut).

NLP er et begrep sammensatt av tre deler:

Nevro – henspiller på hjernen og nervesystemet.
Lingvistisk – har med språk å gjøre, – i vid forstand betyr det all kommunikasjon med oss selv og andre.
Programmering – handler om hvilke muligheter vi har til å programmere vårt eget nervesystem, eller snarere å omprogrammere uhensiktsmessige mønstre som vi har tilegnet oss i løpet av livet.

 

Vil du vite mer om denne teknikken, ta kontakt med
Wenche Waaltorp, på telefon : 928 57 760

 

 

 NLP Coaching – Samtaleterapi – Selvutvikling – Drømmeveving – Thetahealing – Coaching – Inkamedisin  – waaltorpmassasje.no