Klassisk massasje er en fysikalsk behandlingsform som brukes for å løse opp stive, ømme og anspente muskler, ledd og bindevev. Den kan korrigere arbeidsskader og idrettsskader. 

Her blir du knadd på et godt-vondt nivå.

IMG_0255

Klassisk massasje går ut på å forbedre funksjon, minske smerte, fremme avslapping og velvære av muskulatur, bindevev og ledd. Med ulike grep arbeides det med musklene og gjør dem mykere og mer elastiske. Dette øker blodsirkulasjonen, lymfestrømmen og stimulerer hormon- og nerveaktiviteten. Klassisk massasje kan være avslappende, behandlende eller forebyggende, alt etter hva pasienten ønsker, og hva massøren / massasjeterapeuten har spesialisert seg på. 

Gradvis finner forskere flere bevis for hvilke enorme muligheter som finnes i virkningene av ulike typer muskel massasje. Kanskje er det ikke så underlig at tradisjonell medisin i hele verden har brukt berøring som en av sine viktigste metoder i forskjellige epoker. 

Effekter:

Musklene blir smidigere og mer elastiske. Musklenes næringsopptak øker. Tilhelingen av sliten og/eller skadet muskulatur går raskere og fibrosedannelsen minsker. Massasjen virker avslappende på muskulaturen. Massasje påvirker i tillegg det autonome nervesystemet som refleksorisk øker blodsirkulasjonen. Gjennomstrømningen i kappilærårene (hårrørsårene) øker, både vevets blodvolum og sirkulasjonshastigheten øker. Lymfesirkulasjonen øker, noe som er vist i flere forsøk med massasje.

Oxytocin-hormon effektene:

Ved massasje frigjøres oxytocin-hormoner, som er hormonet for ro og velvære. Oxytocin er en motpol mot «kamp-og flukt» hormonene som aktiviseres av stress. Dermed kan vi si at massasje har virkning mot stress. Oxytocin har mange flere gode virkninger; det senker angstnivået, høyner smerteterskelen, forbedrer funksjonene i imunforsvaret, senker blodtrykket, øker næringsopptaket, virker gunstig på våre evner til problemløsning, øker sårtilhelingsprosessene m.m. Forskere mener at gjentagende økninger av oxytocinnivåene gir et langvarig effektmønster som kan opprettholdes over lang tid. Oxytocin påvirker igjen nivåene av dopamin, serotonin, noradrenalin og adrenalin. (Moberg, Kerstin Uvnäs, Forsker ved TRI, Florida USA).

Dopamin: er en signalsubstans i hjernen som påvirker våre følelser i forbindelse med hjernens belønningssystem.
Serotonin: er en signalsubstans i sentralnervesystemet som påvirker søvn, apetitt, seksuell lyst, sinnsstemninger, angst, tenkeevne og hukommelsen.IMG_0258

Det er normalt å oppleve stivhet, stølhet, trøtthet og «influensasymptomer» dagene etter en massasjebehandling. Dette gjelder spesielt etter første behandling. Det opplyses om at kroppen vanligvis lettere tar til seg behandlingen ved oppfølgingsbehandlinger.

Følgende teknikker brukes i behandlingen etter behov:

  • Muskulering
  • Longering
  • Segmentmassasje
  • Anatomy Trains
  • Revolving Body Work
  • Triggerpuktsbehandling
  • Strain Counterstrain
  • Taping

 

IMG_0049

PASIENTSIKKERHET
Klassisk massasje er en trygg behandlingsform. Den er dyp og relativt hard. God utdanning hos terapeuten minimerer risikoen for skader. Ved noen sykdommer og tilstander skal man likevel ikke få massasje dersom dette ikke skjer i samråd med lege.

Det er viktig at du forteller terapeuten din mest mulig om din helsetilstand før behandlingen starter. At vi er medlemmer av Norges Massasjeforbund, sikrer deg at vi har en solid praktisk og teoretisk utdanning, og at vi har pasientskadeforsikring.

Du kan være trygg på at vi arbeider etter regelverk med strenge faglige og etiske retningslinjer ift Norges Massasjeforbund – NMF.

 

Service på kroppen, vil holde deg frisk!

massasje – massør – massasjeterapeut – massasjeterapi – klassisk massasje – idrettsmassasje – massasjebehandling – dypvevsmassasje – muskelmassasje – waaltorpmassasje.no – Lillestrøm